• Hafta İçi 08:30 - 18:00
  • +90 (216) 578 00 00 / 3176
  • yubal@yeditepe.edu.tr

Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

Hedefimiz, eğitim ve araştırma faaliyetleri alanında ulusal ve uluslar arası Üniversite, Teknopark ve Ar&Ge Enstitüleri ile işbirliği içerisinde çalışarak, üniversite sanayi projeleri ile ülkemizin, geleceğe yönelik bilim ve ekonomi alanında milli politikalarının oluşturulmasına önemli katkılar sağlamak ve daha üretken bir biyoteknoloji toplumu oluşturmaktır.

Vizyonumuzun hedeflerini gerçekleştirmek maksadı ile sürekli bir çaba sarf ederken bilime ve işimize olan tutkumuz ve ödün vermediğimiz politikalarımız en temel misyonumuz olmakla birlikte Ar&Ge ve eğitim faaliyetleri alanında topluma ve özellikle genç kuşak araştırmacılara, genetik ve biyomühendislik uygulamaları ile biyoteknolojinin sağlık, tarım, gıda ve çevre branşlarındaki sorunlara getirebileceği çözüm önerilerini ulusal ve uluslararası ölçeklerde lanse ederek farkındalığı arttırmak, ülkemize genetik ve biyomühendislik alanda uzmanlaşmış işgücü piyasası sağlamak, Ar&Ge aktiviteleri sonucu özgün ürünler/teknolojilerin geliştirilmesi ile milli ekonomimize katkıda bulunmak ve biyoteknolojinin farklı uygulama alanlarında yeni akım ve heyecanlar yaratmaktır.