• Hafta İçi 08:30 - 18:00
  • +90 (216) 578 00 00 / 3176
  • yubal@yeditepe.edu.tr

Politikalarımız

Politikalarımız


Kalite Politikamız

Alanında yetkin ve lider olan Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar&Ge Laboratuvarları’nda; ulusal ve uluslararası metot ve cihazlar ile uygulanan test ve eğitim hizmeti faaliyetlerinde, yasal gerekliliklere uyum, kalite, doğruluk, güvenilirlik, tarafsızlık, uzmanlık ve tüm süreçlerde çevreye duyarlılık temel unsurlardır.

Laboratuvar yönetimi ve bütün çalışanların en öncelikli sorumluluğu ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi altında, yüksek kaliteli hizmet sunmak ve sistemi sürekli iyileştirmektir. Ayrıca yönetim ve tüm personel; hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde, en iyi, en kaliteli hizmet anlayışını profesyonel ve teknik uygulamalar ile birleştirerek müşteri memnuniyetini %100 sağlamayı hedefler.

İç ve dış tetkiklerin sonuçlarının değerlendirilmesi, yeterlilik ve karşılaştırma testlerinde yüksek başarının hedeflenmesi, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinin korunması, risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik faaliyetlerin değerlendirilmesi ve yapılanmada proaktif yaklaşım ile sürekli gelişme ve iyileşme sağlanmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar&Ge Laboratuvarları, çalışanlarının yetkinliklerini geliştiren, uygun çalışma şartlarını sağlayan, mevcut kaynakları verimli kullanarak tarafsız ve bağımsız şekilde hizmet sunan saygın bir kurum olarak Ar&Ge ve eğitim hizmetleri sektöründe kalite açısından öncülüğü ile örnek bir kuruluş olmayı, güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin verimli ve güvenilir hizmet vermeyi beyan ve taahhüt eder.


Gizlilik ve Tarafsızlık Politikamız

Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar&Ge Laboratuvarları yönetimi ve bütün çalışanları tarafsızlığın öneminin bilincindedir ve laboratuvar faaliyetlerini ISO/IEC 17025 standardının tarafsızlık şartlarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütmek üst yönetim dahil tüm çalışanlarının sorumluluğudur.

Laboratuvar, faaliyetlerini bağımsızlığını, tarafsızlığını ve objektifliğini olumsuz yönde etkileyecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış etkilerden arınmış şekilde yürütmekte ve tüm çıkar çatışması risklerini analiz etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Laboratuvar ve eğitim hizmetleri, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve yönetilmektedir. Hizmet sunulan tüm özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait; sunulan hizmet sırasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeler, yetkili kurum(lar) ve akreditasyon kurum(lar)ının faaliyetleri için talep ettikleri kısmı haricinde, hak sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir amaç için 3. taraflara verilmez veya kamuya açık mecralarda yayınlanmaz.

Hizmet sunulan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi, veri ve belgelerin gizliliği, Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar&Ge Laboratuvarları üst yönetiminin sorumluluğu altındadır ve bu gizliliğe tam olarak riayet edilir, edilecektir. Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar&Ge Laboratuvarları bağımsızlık, yeterlilik, tarafsızlık ve çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır, bulunmayacaktır.

Hizmet kapsamında görevlendirilen tam zamanlı veya sözleşmeli personelin gerçek ve tüzel kişilerden bağımsızlığı ve faaliyetlerindeki tarafsızlığı firma üst yönetimince taahhüt edilir.