• Hafta İçi 08:30 - 18:00
  • +90 (216) 578 00 00 / 3176
  • yubal@yeditepe.edu.tr

Faaliyet Alanımız

Faaliyet Alanımız

YEDİTEPE Üniversitesi Biyosidal ve Ar-Ge Laboratuvarları; 16.08.2021 tarihli ve E-19020089-020-3305 sayılı olur ile onaylanan “Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat'’ çerçevesinde bilimsel ve teknolojik alt yapısıyla fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik etkinlik, potens, toksikoloji, irritasyon, antiviral, rodentsitlerin biyolojik etkinlikleri ile kısa, uzun ve ambalajı açılmış ürün stabilite testleri gibi yasal otoritece ruhsata esas olan tüm testleri 03.10.2009 tarihi itibarıyla yapmaya yetkilendirilen ve bu alanda geniş çapta hizmet veren kurumların başında gelmektedir.

2009 yılından günümüze teknolojik donanım altyapısı ve uzman personeli ile yaklaşık 1000’den fazla farklı biyosidal ürünün ruhsatlandırma aşamasında talep edilen testleri başarı ile gerçekleştiren laboratuvarımız, son teknoloji cihaz parkuru, profesyonel kadrosu ve yönetim sistemi ile müşteri memnuniyetini gözeterek TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardı gerekliliklerini sağlamış, 05.12.2018 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite olarak ürettiği sonuçların uluslararası geçerliliğini belgelemiştir.

YEDİTEPE Üniversitesi Biyosidal ve Ar&Ge Laboratuvarları; biyosidal analizlerinin yanında bünyesinde gerçekleştirdiği eğitim ve araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında da hizmet taleplerini değerlendirirken, yenilikçilik, uzmanlık ve yetkinlik, uluslararası tanınırlık, tarafsızlık ve güvenilirlik, müşteri memnuniyeti, etik değerlere bağlılık, sonuç odaklılık kavramlarını temel değerleri olarak benimseyen tutumunu korumaktadır.