• Hafta İçi 08:30 - 18:00
 • +90 (216) 578 00 00 / 3176
 • yubal@yeditepe.edu.tr

Kimyasal (Yaş Kimya ve Enstrumental) Analiz Laboratuvarları

Kimyasal (Yaş Kimya ve Enstrumental) Analiz Laboratuvarları


Enstrumental Analiz Laboratuvarları

Güncel “Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat” çerçevesinde tüm biyosidal ürünler ve biyosidal ürünle işlenmiş eşyalar, biyositlerin kullanıldığı veya kullanılmadığı çeşitli kozmetik ve endüstriyel temizlik malzemeleri, dezenfektanlar, sanayi ve ev tipi boyalar, bazı haşere ve hayvanlarda kullanılan kovucu ya da öldürücü ev veya endüstriyel kullanımlı malzemeler, bazı alkoller ve uçucu organik bileşikler, ilaç aktifli biyosidal ürünlerin ruhsata esas talep edilen kimyasal içerik ve miktar tayin analizleri kapsamında bilimsel ve teknolojik altyapımızla hizmet vermekteyiz.

 • HPLC ve UPLC LC/MSMS (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ve Sıvı Kromatografisi/Kütle Spektroskopisi) Cihazı; Uçucu olmayan biyosit içeren ürünlerde aktif içerik kozmetik ve endüstriyel ürünler ilaç aktifi içeren preparatlar dezenfektanlar ile haşere kovucu ve öldürücü ürünlerdeki organik madde analizleri ve miktar tayinleri
 • GC GC/MSMS (Gaz Kromatografisi ve Gaz Kromatografisi/Kütle Spektroskopisi) Uçucu olan bitki ekstraktları haşere kovucu ve öldürücü ürünlerdeki uçucu organik maddeler bazı alkol analizleri ve miktar tayinleri
 • ICP ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma ve İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) Pek çok katı ve sıvı örnekte çok sayıda elementin düşük ve yüksek konsantrasyonda miktar tayini (su atık su toprak maden cevher boya alaşım değerli metaller vb.)

Ayrıca;
 • Kısa süreli (hızlandırılmış) stabilite
 • Uzun süreli stabilite
 • Açılmış ürün stabilitesi
testleri “Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları” ve ürünlerdeki aktif madde ve formülasyon şekli dikkate alınarak test edilmektedir.


Yaş Kimya Analiz Laboratuvarları

31.12.2009 tarihli “Biyosidal Ürün Yönetmeliği” aktif madde listesinde yer alan;

 • Sodyum hipoklorit
 • Aktif klor
 • Hidrojen peroksit
 • Perasetik asit
 • Kuarterner amonyum bileşikleri
 • Gluteraldehit
 • Asetik asit
 • Iyot
 • Formaldehit
 • Klordioksit
 • Aktif oksijen
 • Sodyum hipoklorit
 • Total sodyum klorür
 • Klorür iyonu
 • Polikuat
 • Polihekzametilen biguanid
 • Klorkrezol
 • Fenol
 • Hidrojen peroksit
gibi aktif maddelerin hizmet-içi geliştirilen ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan ulusal metotlar kullanılarak bilimsel ve teknolojik altyapımızla hizmet vermekteyiz.

Ayrıca;
 • Kısa süreli (hızlandırılmış) stabilite
 • Uzun süreli stabilite
 • Açılmış ürün stabilitesi
testleri “Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları” ve ürünlerdeki aktif madde ve formülasyon şekli dikkate alınarak test edilmektedir.