• Hafta İçi 08:30 - 18:00
 • +90 (216) 578 00 00 / 3176
 • yubal@yeditepe.edu.tr

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel Analiz Laboratuvarı


Fiziksel analiz laboratuvarımızda; biyosidal ürünlerin 1. ana grubu olan dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler, 2. ana grup koruyucular, 3. ana grup haşere kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler, 4. ana grup diğer ana gruplara dahil edilemeyen biyosidal ürünler, biyosidal ürünle işlenmiş eşyalar, aktif madde içermeyen biyosidal ürünlerde güncel “Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat” çerçevesinde talep edilen fiziksel analiz parametrelerinde bilimsel ve teknolojik altyapımızla hizmet vermekteyiz. Bunlardan bazıları aşağıda örneklendirilmiştir.
 • Yoğunluk (cihaz ile) Tayini
 • Yoğunluk (piknometre ile) Tayini
 • Asidite ve Alkalinite Tayini
 • Kalıcı Köpüklenme Analizi
 • Kendiliğinden (Spontan) Dağılım Analizi
 • Tozlanabilirlik Tayini
 • İç Basınç Ölçümü Analizi
 • Viskozite Ölçüm Analizi
 • Emülsiyon Stabilitesi Analizi
 • Duyusal (Renk ve Fiziksel Durum) Analiz
 • pH Tayini
 • Süspansiyon Stabilitesi Analizi
 • Elek Analizleri
 • Aşınma Direnci Analizi
 • Dökülebilirlik/Akışkanlık Analizi
 • Tanecik/Parçacık Boyutu Dağılımı Analizi
 • Valf Tıkanıklığı Analizi
 • Islanabilirlik Analizi
 • Kütlece Yoğunluk Ölçümü Analizi
 • Duyusal (Homojenlik ve Heterojenlik) Analiz